Skip to content

Category: Mobility

We share to stay connected

Adobe_Scan_PDF

SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI NHƯ MÁY SCAN QUA EMAIL TẠI NHÀ VỚI ADOBE SCAN PDF

Bước 1: Trên điện thoại Android vào Play Store hoặc Apple vào App Store. Bước 2: Gõ vào khung cửa sổ tìm kiếm: Adobe Scan và tìm. Sau đó nhấn vào Install để cài đặt ứng dụng trên điện thoại. Bước 3: Sau khi cài đặt hoàn tất, nhấp vào Open để mở phần mềm lên. Bước 4: Bắt đầu