Skip to content

Day: November 13, 2020

We share to stay connected

Giải pháp Cloud Backup Services cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đứng trước các rủi ro về an ninh mạng và an toàn dữ liệu, doanh nghiệp phải quan tâm nhiều cho các giải pháp bảo vệ an toàn và sao lưu dữ liệu. Đây là vấn đề khó khăn và tốn nhiều chi phí với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) khi các yêu cầu bảo mật thông tin

Giaỉ pháp hội nghị truyền hình Video-Conference Polycom, đặc điểm công nghệ ưu việt

Hiện nay, việc sử dụng các giải pháp hội nghị truyền hình và video call, video conference được sự dụng như một phương tiện tất yếu trong hầu hết các hoạt động hỗ trợ kinh doanh, quản lý bán hàng, quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ khách hàng từ xa … Tuy nhiên, trên thị trường

Bạn cần nhân lực IT toàn diện? Tại sao phải thuê ngoài?

Bạn đang tìm kiếm giải pháp IT hỗ trợ để tập trung vào phát triển giá trị kinh doanh cốt lõi? Bạn đang lo lắng về năng lực và chất lượng dịch vụ hỗ trợ, kể cả trong hoạt động tự tuyển dụng nhân sự IT? Bạn đang đang cần tìm một vài nhân sự IT chuyển đổi số: IT

Yêu cầu gọi lại

Chúng tôi sẽ gọi lại bạn ngay, hãy cho để lại thông tin liên lạc của bạn.